Ερευνητικές Εργασίες – Project

Tη σχολική χρονιά 2014-2015, εκπονήθηκαν  4 ερευνητικές εργασίες στην  Α? Τάξη και 5  στη  Β? Τάξη.

 Στην Α’ Τάξη εκπονήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες:

 

Αντίστοιχα στη  Β’ Τάξη:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.